Влияет ли прием антибиотиков на определение антител g